_G4A4026 2_G4A3981_G4A4028 2

Loopbaan

 • 1-3-2007 – heden
  Directeur / bestuurder Zorgbelang Inclusief
 • 1-2-2002 – 28-2-2007
  Adjunct-directeur Het PON, Instituut voor advies, onderzoek en sociale ontwikkeling in Noord-Brabant.
 • 1-3-2000 – 31-1-2002
  Hoofd van de afdeling samenlevingszaken (sociale zaken, welzijn en burgerzaken) Gemeente Vught.
 • 1-5-1997 – 28-2-2000
  Hoofd van de afdeling beleidsontwikkeling NPCF (Patiëntenfederatie).
 • 1-2-1991 – 1-5-1997:
  Organisatiekundige / projectleider Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW (Nu gesplitst in Vilans, Movisie en NJI).
 • 1-2-1987 tot 1-2-1991:
  Onderzoeker / Promovendus (Assistent in Opleiding)  Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Health Policy and Management).
 • 1-11-1985 t/m 31-1-1987:
  Onderzoeker aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (Tilburg University), vakgroep Be­stuurs- en Organisatieweten­schappen van de subfacul­teit Sociale en Culture­le Wetenschappen.

Opleiding

 • 2015: Masterclass, Erasmus Centrum voor zorgbestuur / NVZD.
 • 1991: Promotie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Instituut Beleid en Management Gezond­heidszorg, 2 mei 1991.
 • 1985: Studie: Sociologie, doctoraal examen behaald aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), in okto­ber 1985. Doctoraal examen in de afstudeerrichting Welzijns­sociologie.
 • 1979: Middelbare school: Ongedeeld V.W.O., diploma behaald aan het Cobben­hagen College (nu 2college) Tilburg in juni 1979.