Wie mag vanaf 2018 ambulancevervoer inkopen?

Nathalie Koopman en Eric Verkaar

Vanaf 2016 wordt het ambulancevervoer opnieuw ingekocht. Het Ministerie van VWS is druk met de voorbereiding er van. Er zijn 4 modellen als het gaat om deze ‘inkoop’:

  1. De Minister regelt het ambulancevervoer landelijk:
    1. of: per regio 1 vervoerder ingekocht
    2. of: 1 landelijke publieke ambulancedienst
  2. Gemeenten regelen ambulancevervoer in veiligheidsregio’s
  3. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt verantwoordelijk
  4. Zorgverzekeraars kopen ambulancevervoer in

Momenteel onderzoekt het bureau SIRM (Strategies In Regulated Markets) wat de beste optie is. Dit bureau interviewt allerlei partijen, waaronder ook Zorgbelang. Maar van de 4 oorspronkelijke modellen die in de brief aan de Tweede Kamer (kamerbrief-over-de-ontwikkeling-van-structurele-ordeningswetgeving-in-de-ambulancezorg) in juni zijn genoemd, bleken er tijdens het interview nog maar 2 over te zijn: de modellen waarbij gemeenten of het ROAZ verantwoordelijk zijn, bleken te zijn verdwenen. Dit omdat de ambulancevervoerders en zorgverzekeraars dit geen wenselijke modellen vonden.

Wij pleiten er voor om uit te gaan van de vraag: ‘wie heeft het meeste  directe belang bij een goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten als het gaat om ambulancevervoer? Dat zijn uiteraard de patiënten. Maar natuurlijk ook de ziekenhuizen en bijvoorbeeld huisartsen of andere zorgverleners die direct met ambulancevervoer te maken hebben. In onze ogen zouden deze partijen samen in de toekomst het ambulancevervoer dienen ‘in te kopen’. Zij hebben het beste zicht op de vraag hoe in een region het ambulancevervoer ingericht zou moeten zijn, in samenhang met het totale zorgaanbod.

De vraag is vervolgens ‘op welke schaal en in welke regio’s is het ambulancevervoer dan handig te organiseren? De genoemde meest belang-hebbende partijen zitten samen aan tafel in het ROAZ, met uitzondering van patiënten. Vanzelfsprekend is dat iets dat sowieso nog geregeld moet worden. In het ROAZ Oost participeren wij als Zorgbelang (Gelderland) sinds kort namens patiënten. Deze participatie wordt nog verder uitgewerkt. In andere regio’s moet dat uiteraard ook nog geregeld worden, los van het wel of niet als ROAZ inkopen van ambulancevervoer! Maar dat terzijde.

ROAZ regio’s zijn wel te groot om als één geheel ambulancevervoer in te kopen. In alle ROAZ regio’s vallen dan ook meerdere subregio’s. Ons pleidooi is dan ook ambulancevervoer te gaan zien als eerste onderdeel van een gezamenlijke (sub)regionale regie in de zorg, die in het kader van de Zorgverzekeringswet zou moeten worden georganiseerd.

Wij zijn geen voorstander van landelijke inkoop of organisatie van ambulancevervoer: daar staat het Ministerie ver voor van de werkelijke regionale zorgpraktijk af. Voor gemeenten geldt dat ze echt te weinig verstand hebben van verzekerde zorg. En voor voor zorgverzekeraars geldt dat die nog veel te veel landelijk en veel te weinig regional georganiseerd zijn. Per regio zijn ook meerdere zorgverzekeraars actief. Met de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 is daarnaast bewust gekozen voor het verlaten van de regionale schaal.

Kortom: wij adviseren de Minister om het toekomstige ambulancevervoer regionaal te organiseren via subregio’s van het ROAZ. Omdat hier de kennis van de de regionale zorgorganisatie (waar het ambulancevervoer dienend aan moet zijn) aanwezig is. Alle ROAZ partijen hebben er het meeste directe belang bij het ambulancevervoer goed op maat te laten aansluiten op hun eigen zorg.