Acuut gevaar voor acute zorg?

De afgelopen maanden is er op sommige plaatsen in Nederland (en ook in Gelderland) onrust ontstaan over de spreiding en concentratie van de acute zorg. Zorgverzekeraars zijn bezig plannen te maken die kunnen leiden tot sluiting van een aantal Spoed Eisende Hulp (SEH) locaties of diensten. Een aantal ziekenhuizen voelt zich bedreigd, andere ziekenhuizen halen opgelucht adem omdat hen in deze plannen geen grote veranderingen te wachten staan.

Acute zorg

Wat is er aan de hand? Acute zorg is een deel van onze gezondheidszorg dat we niet vaak nodig hopen te hebben, maar als dat wel het geval is, wil je snel en goed geholpen worden. Zorgverzekeraars geven aan dat er op sommige plaatsen sprake zou zijn van overlap / doublures, inefficiëncy en te lage kwaliteit.

Als Zorgbelang ondersteunen we in Nederland op verschillende plaatsen cliëntenraden van ziekenhuizen en meer specifiek ook in de acute zorg. We krijgen in ons www.adviespuntzorgbelang.nl ook regelmatig klachten. De belangrijkste klachten zijn:

  • Te laat, te lang onderweg
  • Geen uniforme en duidelijke toegangsregels
  • Niet altijd de juiste maatvoering: niet de juiste zorg op de goede plaats
  • Geen goede afstemming tuissen verschillende diensten en hulpverleners
  • Geen goede dossiervorming
  • Geen goede overdracht en nazorg
  • Onduidelijke informatie
  • Onduidelijkheid over de (extra) kosten
  • Ongeveer de helft van de patiënten heeft niet acuut zorg nodig

Er valt dus wel wat te verbeteren voor patiënten. Een innovatie van de acute zorg vinden wij als Zorgbelang dan ook belangrijk. En als het even kan mag dat ons als premie- en belastingbetalers ook wel wat kostenbesparingen opleveren.

Spoed Eisende Hulp bord

Bij de discussie die door zorgverzkeraars op gang is gebracht zijn – helaas – tot nu toe geen patiënten of burgers betrokken. Terwijl de komende veranderingen hen het meeste gaan treffen: in elke regio weer anders. Donderdag a.s. gaan we als Zorgbelang Gelderland met een aantal bestuurders van ziekenhuizen in Gelderland in gesprek om een plan te maken om burgers en patiënten (en -organisaties) in Gelderse regio’s te betrekken bij deze discussie: hoe kan het beter en efficiënter vanuit het perspectief van de patiënt? Als het goed gaat, nemen we na dit overleg het komende jaar een aantal gezamenlijke initiatieven. Ik hou u op de hoogte.