Kostenstijging zorg vraagt om parlementaire enquête ?

Zojuist is bekend geworden dat zorgverzekeraar DSW de ziektekostenpremie in 2012 met € 36 per jaar gaat verhogen tot € 102,50 per maand. De andere verzekeraars zullen snel volgen met mogelijk nog grotere verhogingen. Dat is een flinke aanslag op de portemonnee  van elke Nederlander. Het kabinet schreef al in de miljoenennota dat de vergrijzing en de technologische ontwikkelingen hier voor zouden zorgen. In voetnoot 45 van de miljoenennota staat terloops vermeld dat de invoering van de zorgverzekeringswet (de stelselwijziging) in 2006 naar schatting zo’n 6 miljard euro jaarlijks extra kost (http://www.skipr.nl/blogs/id873-een-kleine-voetnoot-in-de-miljoenennota-met-gigantische-gevolgen.html) .

In het radio één journaal hoorde ik vanochtend prof. Wynand van der Ven zeggen dat door de grote onzekerheden in het stelsel en de nieuwe systematiek van vergoeding van ziekenhuizen, ziekenhuizen en specialisten deze onzekerheid vooraf gaan incalculeren. Specialisten gaan dat bijvoorbeeld doen door extra of andere verrichtingen te declareren. Dat past overigens bij een goed ondernemerschap in de ‘zorgmarkt’ die we met elkaar hebben gecreëerd.

Mij is inmiddels wel duidelijk dat de stelselwijziging heel veel geld kost en feitelijk tot een financieel onbeheersbaar systeem leidt. Dat zou allemaal niet zo erg zijn als we bereid waren als Nederlanders andere consumptieve bestedingen te verminderen: bijvoorbeeld kleinere auto’s te kopen, minder uit eten te gaan, minder kleding of minder elektronisch aan te schaffen.  Maar zo zit de werkelijkheid voor de meesten van ons niet in elkaar: we willen alles, zeker zo lang we gezond zijn. In mijn ogen neemt dus de bereidheid snel af bij gezonde Nederlanders om ‘op te draaien’ voor de kosten van mensen die minder gezond zijn. Daarom zullen we met elkaar greep moeten krijgen op de kosten van de zorg. En ik weet zeker dat niemand in Nederland daar echt greep op heeft.

Ik stel daarom 2 dingen voor:
1. laten we via een parlementaire enquête nu eens echt goed zicht krijgen op de kosten in de zorg: wat kunnen we er aan doen? Waarom hebben we dit tot nu toe nooit goed democratisch uitgezocht?
2. Laten we als patiënten en patiëntenorganisaties ons veel meer gaan bemoeien met de kosten van de zorg. Tot nu toe richten we ons enkel en alleen op kwaliteit. Ik hoor ook wel eens dat kwaliteit geen prijs mag hebben. Maar deze opstelling gaat volgens mij heel snel leiden tot een failliet van goede zorg.

Graag hoor ik van anderen  wat ze van dit idee vinden. En vooral ook hoe we als patiëntenorganisaties meer invloed willen en kunnen gaan uitoefenen op de beheersing van kosten in de zorg.

Graag jullie reacties: ericverkaar@zorgbelanggelderland.nl