Naar een toekomst…

  Als Zorgbelang werken we hard aan een toekomst waar mensen de eigen regie over hun leven kunnen houden, ook als ze een beperking hebben. En als mensen zorg nodig hebben, moeten ze echt centraal staan in die zorg.

  Het voeren van eigen regie over je leven en vraaggestuurde zorg is nog lang niet vanzelfsprekend: dat is vaak nog toekomstmuziek. Daarom is het nodig dat patiënten- en cliënten en hun organisaties onafhankelijk ondersteund worden.Zorgbelang Inclusief biedt onafhankelijke ondersteuning:

  • Adviespunt Zorgbelang
   • Vertrouwenswerk Jeugdzorg (samen met AKJ)
   • Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz (Samen met MEE en andere organisaties)
   • Onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociaal domein
   • Vertrouwenswerk Zorg en Dwang (samen met LSR, Quasir en Zorgstem)
  • Basisberaad Rotterdam
   • Straatadvocaten
   • Ervaringsdeskundigen GGZ en maatschappelijke opvang