Aan tafel met instellingen en professionals…

    Zorgbelang ondersteunt met verschillende creatieve werkvormen, bij het mede vorm geven van kwaliteit van leven, zorg, zoals cliënten en patiënten die belangrijk vinden: cliëntenparticipatie nieuwe stijl, noem ik het ook wel eens. Het gaat soms om formele medezeggenschap in cliëntenraden of Wmo- of participatieraden, maar vaker nog gaat het gewoon om betrokkenheid bij de kwaliteit van zorg op de werkvloer.

    Daarom zit ik net als mijn collega’s veel aan tafel met professionals en zorginstellingen: zij zorgen voor goede zorg. en als die zorg beter kan, meer vraaggericht, dan gaan we daarover met hen het gesprek aan. dat doen we onafhankelijk van financiers zoals gemeenten of zorgverzekeraars, ook al moeten die direct of indirect wel voor ons werk betalen. Als Zorgbelang zorgen we altijd voor betrokkenheid van cliënten en patiënten zelf. Vaak uit ons netwerk van aangesloten organisaties, maar ook gewoon uit het ziekenhuis, de instelling voor langdurige zorg of inwoners van een wijk of gemeente. Veel professionals en zorginstellingen staan open voor onze bijdrage aan de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

    Zorgbelang biedt ook onafhankelijke individuele cliëntondersteuning, bijvoorbeeld bij het samen ontwikkelen van een zorgplan, maar ook bij het omgaan met klachten. Ook bieden wij vertrouwenspersonen aan. Zowel algemeen als op het gebied van Zorg en Dwang.  Maar ook in de jeugdzorg.

    In de eerste lijn  en in ziekenhuizen, ondersteunen we patiënten met klachtenfunctionarissen.  Ik en mijn collega’s zijn veel in gesprek met instellingen over de manier waarop wij samen cliënten en patiënten het beste kunnen ondersteunen. Ook bespreken we signalen die voortkomen uit meerdere ondersteuningsvragen / klachten.

    Graag ga ik met u als bestuurder of professional aan tafel over de vraag hoe cliënten of patiënten nog beter bij de ontwikkeling van uw zorg betrokken kunnen worden.