Samen aan het werk in het netwerk van Zorgbelang organisaties…

    Alle Zorgbelang organisaties in Nederland werken samen in het netwerk Zorgbelang Nederland. Medewerkers en directeuren komen regelmatig rondom thema’s en projecten bij elkaar. Samen met de 8 andere directeuren vormen we het zogeheten ‘directieberaad’. Ik heb daarin de portefeuille Individuele ondersteuning. In die rol heb ik samen met collega’s het Adviespunt Zorgbelang ontwikkeld en leid ik het landelijke Zorgbelang project rondom de onafhankelijke cliëntondersteuning in de langdurige zorg en de samenwerking met Zorgstem, Quasir en het LSR m.b.t. de uitoefening van de functie Vertrouwenswerk Zorg en Dwang.

    Ik werk continu aan verbetering van de kwaliteit van ons werk. Daarvoor is samenwerking en enige schaal noodzakelijk. Samen met Zorgbelang Groningen hebben we één afdeling bedrijfsondersteuning. Daarnaast hebben we vanaf 2016 met de andere Zorgbelang organisaties een gezamenlijk ISO kwaliteitscertificeringstraject met succes afgerond voor de Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz. Samen staan we sterker!