Zorgzame zorg

Op 18 april (de Europese dag van de rechten van de patiënt)  vond in Utrecht een inspiratiemiddag plaats over ‘zorgzame zorg’. Tijdens die middag hebben Zorgbelang en een bevriende zorgverzekeraar geprobeerd aandacht  te vragen voor zorgzaamheid als een te lang vergeten aspect van zorg.

Vanaf de eerste dag voor de patiëntenrechten in april 2009, ben ik samen met Wiro Gruisen van CZ op zoek gegaan wat de resultaten van die dag voor ons als Zorgbelang en voor hen als Zorgverzekeraar moesten betekenen. Uit de resultaten van een enquête voor die eerste Nederlandse Europese dag voor de rechten van de patiënt, kwam dat mensen tijd en aandacht missen in de zorg. Dit onderwerp had al een plaats gevonden in onderzoeken van de Universiteit van Tilburg, met als titel ‘zorgzaamheid’. Vandaar dat ik samen met CZ gewerkt heb aan een platform voor Zorgzame zorg: samen met zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraar op zoek naar hoe we de zorgzaamheid kunnen verbeteren.

Voor mij is zorgzaamheid meer dan alleen maar goede technische kwaliteit. Zorgzaamheid is voor mij het totaal van goede zorg, waarin de mens centraal staat: luister naar het probleem waarom iemand zorg zoekt. Ga samen met de zorgvrager op zoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen van een probleem. Passend bij de zorgvrager als mens in zijn eigen omgeving. Dat betekent dat zorgverleners los moeten komen van hun bijna automatische werkwijze om klachten en problemen in één hokje met één oplossing te stoppen. In mijn ogen kan er veel tijd en geld bespaard worden als aan het begin van een zorgproces beter geluisterd wordt naar klachten en vragen of suggesties van patiënten. Op die manier wordt veel doorverwijsgedrag voorkomen en worden mensen sneller serieus genomen en eerder op de juiste manier verzorgd. In mij ogen past dus bij zorgzaamheid veel meer een luisterende en ‘dienende’ houding, dan een ‘technische’ oplossende houding.

Zorgzaamheid betekent voor mij ook dat patiënten zelf veel beter moeten nadenken wat zijn van zorgverleners vragen en wat ze zelf mogelijk kunnen oplossen. Zorg vragen betekent niet jezelf ‘inleveren’ bij een zorgverlener en dan maar afwachten wat er gebeurt. Zorgzaamheid betekent ook zelf bedenken wat je wel en niet van (een) zorgverlener(s) kunt verwachten en samen met hem of hen zoeken naar realistische mogelijkheden om een zorgvraag op te lossen. Ik denk dat wij als patiëntenbeweging hier nog verder in zouden kunnen groeien om hier meer steun aan patiënten / zorgvragers te geven.

Op 18 april heb ik als één van de gastheren alle betrokkenen, maar met name patiënten, gevraagd mee aan te geven wat wij zorgzame zorg vinden. Pas als we dat zelf goed kunnen duidelijk maken, kunnen we het vragen aan de zorgprofessionals en beleidsmakers.  Graag ga ik daarom met patiënten / zorgvragers op zoek naar het verder vorm geven van een betere zorgzaamheid in de Nederlandse zorg. Wie doet er mee?

Kijk voor meer informatie op www.zorgzamezorg.nl .