Voet aan de grond in gemeenten…

    Ik en mijn collega’s zetten dagelijks onze voeten aan de grond in gemeenten in ons werkgebied. Vanaf 2019 zijn dat met name de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

    Gemeenten staan voor een belangrijke transformatie-opgave. Steeds vaker doen gemeenten dat samen met hun collega-gemeenten in een regio. Gemeenten zoeken naar manieren om burgers en cliënten te betrekken bij de transformaties in het sociale domein. Daar helpen wij bij. Zowel bij de ondersteuning van Wmo raden of sociale raden, als bij participatievormen voor en door jongeren, of het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe vormen van burgerparticipatie, democratische vernieuwing.

    Zorgbelang neemt – bij voorkeur samen met ervaringsdeskundigen – deel aan regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en zorginstellingen. Ik ben momenteel voorzitter van het Netwerk Transformatie Midden-Holland. Andere voorbeelden zijn: Gezonde Zorg,, Gezonde regio (Leiden); Gezond Veluwe; De EPA taskforce Apeldoorn, de Veiligheidsregio’s Arnhem en Rijnmond.

    Daarnaast bieden wij -vanuit ons Adviespunt Zorgbelang – ook Onafhankelijke Cliëntondersteuning in gemeenten. Vanwege het vertrouwelijke en persoonlijke karakter van deze ondersteuning, spreken we ook van de ‘Vertrouwenspersoon Sociaal Domein’.

    Wilt u als bestuurder of medewerker van een gemeente ook met mij in gesprek over wat Zorgbelang op het gebied van participatie, democratische vernieuwing, burgerinitiatieven, regionale samenwerking in de zorg of cliëntondersteuning / vertrouwenswerk voor u kan betekenen, neem dan contact met mij op.