Op weg naar zorgverzekeraars…

    Als directeur van een Zorgbelang organisatie ben ik regelmatig op weg naar een zorgverzekeraar of Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Met name CZ en Menzis investering via samenwerking met Zorgbelang in betere zorg vanuit het perspectief van patiënten.

    Met Zorgverzekeraars spreek ik over de vraag hoe we betere kwaliteit van zorg kunnen  realiseren. Daarbij zijn de kosten van zorg geen taboe: goede zorg moet in het belang van patiënten en cliënten ook doelmatig en efficiënt zijn. Want niemand wil een onbetaalbare premie. Zorgbelang geeft samen met cliënten, patiënten en hun organisaties in projecten aan hoe de zorginkoop kan verbeteren. Dat doen we door het organiseren van verschillende vormen van participatie en innovatie vanuit cliëntenperspectief. Een van de onderwerpen waar we het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben, is hoe de zorg in een regio en tot op het niveau van een wijk beter kan worden ingericht naar de wensen van patiënten/cliënten. Maar ook het toetsen van zorgplannen vanuit cliëntenperspectief is een activiteit die door een zorgverzekeraar is gefinancierd.  Daarnaast financieren de zorgkantoren van de zorgverzekeraars de onafhankelijke cliëntondersteuning in de langdurige zorg en het vertrouwenswerk zorg en dwang.